A régi épületrész és néhány hiteles okmány tanúsága szerint az épület már 1945. előtt is óvodaként funkcionált. Az újabb épületrészt 1999-ben adták át, így további négy csoportszobával bővült az intézmény. Egy csoportszoba átalakításával tornaterem került kialakításra. Az udvari játékok Uniós szabványoknak megfelelő cseréjét pályázati összegből 2008-ban valósították meg. Az örkényi Manócska Óvoda hét gyermekcsoporttal működik. Az épület és az udvar felszereltsége lehetővé teszi a gyermekek számára játék-, és mozgásigényük kielégítését, az óvoda alkalmazottainak megfelelő munkakörülményeket biztosít. A csoportszobák berendezési tárgyai átlagosak, dekorációjuk, kiegészítőik azonban színesek, vidámak és egyben otthonosak.

Az óvodában nagy-nagy türelemmel, értő figyelemmel, tisztelettel, empátiával, szakmai alázattal, elfogadással, szeretettel lehet és kell nevelni a gyermekeket. Életkori sajátosságaikat figyelembe véve az óvodapedagógusoknak személyes példával, szakmai rugalmassággal, adaptivitással, a szakképzés, ill. továbbképzések során szerzett konvertálható tudással, értékközvetítő magatartással arra kell törekedniük, hogy a gyermekek mindenféle tevékenységi területen – saját magukhoz képest – a lehető legnagyobb önállóságra tegyenek szert. Mindezek sokkal gördülékenyebben valósulnak meg, ha a gyermeket tisztelet, feltétel nélküli elfogadás övezi, ha érzelmi biztonságban van.

A nevelőtestület által választott Komplex Prevenciós Óvodai Program szervesen illeszkedik a közoktatási rendszerbe és megőrzi a hazai óvodapedagógiai hagyományok szakmai értékeit. A prevencióhoz, a korai fejlődés tudatos támogatásához nyújt tartalmi és módszertani segítséget. Fő feladatának a 3-7 éves korú gyermekek érési ütemének figyelembevételével: az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést és az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését tekinti. Az óvoda eddig kialakult hagyományainak megőrzése mellett – az óvoda pedagógiai programjának tartalmába, sajátos arculatába illeszkedő – jó kezdeményezések felkarolása és a hatékony értekezés a szülőkkel, mind a gyermekek fejlődését szolgálja. A családokkal és a város intézményeivel való kapcsolattartást erősíti a tavalyi évben először megrendezésre kerülő Manócska Nap, ahol gyermekcsoportonként különböző gyermek- és családi programokat kínálunk az „ősz” jegyében. Ennek a rendezvénynek - melyet hagyománnyá formáltunk - sikere volt tavaly és az idén is mind a gyermekek, mind a szülők körében.
Immár másodízben lépnek fel gyermekeink „Szívecske” néptánc csoport néven a Forralt Bor Fesztivál nagyszínpadán.